1 năm, doanh nghiệp phải tiếp từ 6 – 7 đoàn thanh tra

Thứ 6, 12/01/2018 | 13:19 GTM +07

(vasep.com.vn) Ngày 17/5/2017 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp (DN). Theo đó, “hàng năm không để xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm tra quá 1 lần/năm đối với DN”, chú trọng công tác đổi mới hoạt động xây dựng, phê duyệt và chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp, giảm thiểu phiền hà cho DN.

Chỉ thị 20/CT-TTg kể trên được cộng đồng doanh nghiệp mong đợi và thể hiện sự quan tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm thực hiện tốt và đầy đủ Luật Thanh tra, Nghị định 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 về hướng dẫn một số điều của Luật Thanh tra và đặc biệt là Nghị quyết số 35/2016/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển DN đến năm 2020.

Tuy nhiên, theo phản ánh của DN Hội viên VASEP về tình hình thanh-kiểm tra vẫn còn những bất cập, phức tạp và chưa hoàn toàn đúng với Chỉ thị 20/CT-TTg, Hiệp hội VASEP đã tổ chức khảo sát và kết quả sơ bộ cho thấy số lượt thanh kiểm tra của các cơ quan quản lý Nhà nước tại DN trong năm 2017 vẫn còn cao, trong đó nhiều DN phải tiếp tới 6 - 7 đoàn thanh kiểm tra, thậm chí có tới 2 lượt thanh kiểm tra trong cùng một lĩnh vực.

Nhằm đồng hành với Chính phủ và vì ý nghĩa to lớn của Chỉ thị trên, với vai trò là một thành viên tích cực của Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng Chính phủ (Hội đồng), ngày 29/12/2017, VASEP đã gửi Công văn số 202/2017/CV-VASEP đề nghị Hội đồng Tư vấn Cải cách thủ tục hành chính quan tâm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để có các giải pháp tháo gỡ kịp thời các vướng mắc về hoạt động thanh kiểm tra cho cộng đồng DN, thực hiện đúng tinh thần của Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tạo điều kiện nâng cao năng lực cạnh tranh cho các DN xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.

Trụ sở: Số 218 đường số 6, lô A, KĐT An Phú-An Khánh, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh
Tel: (+84) 8.628.10430 - Fax: (+84) 8.628.10437
Email: vasephcmcity@vasep.com.vn
VPĐD: số 10, Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Tel: (+84 4) 3.7715055 - Fax: (+84 4) 37715084
Email: vasephn@vasep.com.vn
Xem bản đầy đủ