Mỹ: Giá phile cá tra nhập khẩu trong tháng 2 tăng

Thứ 6, 19/05/2017 | 13:46 GTM +07

Giá: Giá trung bình phile cá tra NK trong tháng 2 đạt 3.173 USD/tấn, tăng 4% so với tháng 1 và tăng 11% so với cùng kỳ năm 2016. Trong 2 tháng đầu năm nay, giá trung bình của sản phẩm này đạt 3.087 USD/tấn, giảm 8% so với cùng kỳ năm 2016.

Thị trường: Trong tháng 2/2017, khối lượng phile cá tra đông lạnh NK vào Mỹ đạt 6.909 tấn, trị giá 21.921.000 USD, CIF, giảm 43% về khối lượng và 41% về giá trị so với tháng trước đó, và giảm 44% về khối lượng và 38% về giá trị so với tháng 2 năm 2016.

Trong 2 tháng đầu năm nay, Mỹ NK 19.063 tấn phile cá tra đông lạnh, trị giá 58.846.000 USD, giảm 18% và 12% về khối lượng và giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Giá: Trong tháng 2/2017, giá trung bình NK phile tươi cá rô phi tại Hải quan tăng 6% so với tháng trước đó và giảm 4% so với tháng 2 năm 2016. Giá sản phẩm cá rô phi đông lạnh đạt 3,90 USD/kg, giảm 3% so với tháng 1 và giảm 8% so với tháng 2 năm 2016.

Giá trung bình (CIF) phile cá rô phi tại hải quan, USD/tấn

Sản phẩm

Giá

So sánh

Giá T2/2016

So sánh T2/2016 với T2/2017

T2/2017

T1/2017

Phi lê tươi

7.374

6.973

+6%

7.718

-4%

Phi lê đông lạnh

3.899

4.011

-3%

4.253

-8%

Nguồn: FAS-USDA

Thị trường cá rô phi: Trong tháng 2/2017, NK phile tươi đạt 2.032 tấn và 14.983.000 USD, giảm 12% về khối lượng và 7% về giá trị so với tháng 1/2017 và giảm 8% và 12% về khối lượng và giá trị so với tháng 2 năm 2016. Trong 2 tháng đầu năm nay, Mỹ NK 4.341 tấn và 31.083.000 USD, giảm 1% về khối lượng và 8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

NK phile đông lạnh đạt 11.113 tấn, trị giá 43.335.000 USD, CIF tại hải quan, giảm 26% về khối lượng và 28% về giá trị so với tháng trước đó và giảm 35% về khối lượng và 40% về giá trị so với tháng 2 năm 2016.

Trong 2 tháng đầu năm nay, Mỹ NK các sản phẩm cá rô phi khác (nguyên con, H&G và bỏ ruột) (HS 0303890040 và HS 0303230000) đạt 6.811 tấn, trị giá 12.524.000 USD, CIF tại hải quan.

Trụ sở: Số 218 đường số 6, lô A, KĐT An Phú-An Khánh, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh
Tel: (+84) 8.628.10430 - Fax: (+84) 8.628.10437
Email: vasephcmcity@vasep.com.vn
VPĐD: số 10, Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Tel: (+84 4) 3.7715055 - Fax: (+84 4) 37715084
Email: vasephn@vasep.com.vn
Xem bản đầy đủ