Quyết định số: 655/QĐ-BNN-TCTS: Về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản giai đoạn 2017-2020

Thứ 6, 17/03/2017 | 07:49 GTM +07
Số/ ký hiệu: 655/QĐ-BNN-TCTS
Loại văn bản : Quyết định
Ngày ban hành: 09/03/2017
Ngày hiệu lực: 09/03/2017
File đính kèm:
qd-655-bnn-9-3-2017.pdf

Ngày 9/3/2017, Bộ NN&PTNT ban hành Quyết định số 655/QĐ-BNN-TCTS. Mục tiêu chung nhằm thúc đẩy các hoạt động chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ vào các lĩnh vực khai thác, bảo quản sản phẩm trên tàu cá và nuôi trồng thủy sản nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; giảm tổn thất sau thu hoạch và phát triển bền vững ngành thủy sản.

Theo đó, Tổng cục Thủy sản thực hiện nhiệm vụ là cơ quan đầu mối quản lý và triển khai thực hiện kế hoạch này; Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân liên quan tham gia thực hiện các nhiệm vụ được phê duyệt tại kế hoạch này; Chủ trì thực hiện một số nhiệm vụ được phân công theo chức năng nhiệm vụ; Tổ chức, kiểm tra đánh giá, sơ kết, tổng kết thực hiện kế hoạch này và báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Bộ trưởng.

Các hội, Hiệp hội nâng cao năng lực để đẩy mạnh vai trò, vị trí trong liên kết các DN, tổ chức, cá nhân trong sản xuất, kinh doanh, phát triển thị trường, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên; Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, các hội, hiệp hội tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chính sách, quy định của nhà nước và các tiến bộ kỹ thuật đến các hội viên để chủ động thực hiện; Phối hợp với các cơ quan liên quan trong nước và quốc tế tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho các hội viên theo qui định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trụ sở: Số 218 đường số 6, lô A, KĐT An Phú-An Khánh, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh
Tel: (+84) 8.628.10430 - Fax: (+84) 8.628.10437
Email: vasephcmcity@vasep.com.vn
VPĐD: số 10, Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Tel: (+84 4) 3.7715055 - Fax: (+84 4) 37715084
Email: vasephn@vasep.com.vn
Xem bản đầy đủ