Tìm kiếm dữ liệu Thống kê:

Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Bồ Đào Nha tháng 1-6/2018

Thị trường : EU -
Sản phẩm: Mực - Bạch tuộc
(Ngày đăng: 10/10/2018)

Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Bồ Đào Nha, T1-T6/2018

Thị trường

KL (tấn)

GT (nghìn USD)

T1-T6/2017

T1-T6/2018

Tăng, giảm (%)

T1-T6/2017

T1-T6/2018

Tăng, giảm (%)

TG

2.862

1.530

-46,5

11.977

9.627

-19,6

Tây Ban Nha

2.287

1.476

-35,5

9.553

9.363

-2,0

Tanzania

0

5

-

0

26

-

Trung Quốc

199

37

-81,6

491

153

-68,8

Pháp

6

4

-41,4

35

22

-37,1

Mỹ

22

1

-94,2

101

13

-87,1

Việt Nam

0

0

-

0

3

-

Hà Lan

0

0

-

1

3

200,0

New Zealand

0

0

-

0

0

-

Peru

5

8

54,0

23

38

65,2

Ba Lan

0

0

-

0

0

-

Senegal

0

0

-

0

0

-

Ấn Độ

280

0

-100,0

1,396

0

-100,0

Brazil

0

0

-

0

0

-

Canada

0

0

-

0

2

-

Nguồn: Trade map

 

Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Bồ Đào Nha, T1-T6/2018

Mã HS

Sản phẩm

KL (tấn)

GT (nghìn USD)

T1-T6/2017

T1-T6/2018

Tăng, giảm (%)

T1-T6/2017

T1-T6/2018

Tăng, giảm (%)

 

Tổng mực-bạch tuộc

2.862

1.530

-46,5

11.977

9.627

-19,6

160554

Mực nang, mực ống chế biến

718

688

-4,2

2.896

3.362

16,1

030749

Mực nang, mực ống đông lạnh/ khô/muối/ướp muối

1.457

405

-72,2

4.847

1.799

-62,9

030759

Bạch tuộc khô/muối/ướp muối

339

200

-40,9

2.181

1.826

-16,3

160555

Bạch tuộc chế biến

25

71

185,8

296

1.291

336,1

030751

Bạch tuộc sống/tươi/ướp lạnh

323

166

-48,8

1.757

1.349

-23,2

030741

Mực nang và mực ống sống/tươi/ướp lạnh

0

0

-

0

0

-

Nguồn: Trade map

Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz
Trụ sở: Số 218 đường Nguyễn Quý Cảnh, KĐT An Phú-An Khánh, P. An Phú, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh
Tel: (+84) 28.628.10430
Fax: (+84) 28.628.10437
Email: vasephcmcity@vasep.com.vn
VPĐD: số 10, Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Tel: (+84 24) 3.7715055
Fax: (+84 24) 37715084
Email: vasephn@vasep.com.vn
Xem bản đầy đủ