Tìm kiếm dữ liệu Thống kê:

Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Nhật Bản tháng 1-4/2018

Thị trường : Nhật Bản -
Sản phẩm: Mực - Bạch tuộc
(Ngày đăng: 10/07/2018)

Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Nhật Bản, T1-T4/2018

Nguồn cung

KL (tấn)

GT (nghìn USD)

T1-T4/2017

T1-T4/2018

Tăng, giảm (%)

T1-T4/2017

T1-T4/2018

Tăng, giảm (%)

TG

18.398

14.948

-18,8

107.414

99.572

-7,3

Trung Quốc

14.877

12.437

-16,4

83.808

76.612

-8,6

Việt Nam

1.488

1.635

9,9

10.111

13.885

37,3

Thái Lan

389

273

-29,8

4.945

4.637

-6,2

Peru

1.360

396

-70,9

5.382

2.270

-57,8

Indonesia

92

79

-13,7

617

759

23,0

Philippines

54

96

77,6

400

992

148,0

Hàn Quốc

99

15

-84,9

1.947

225

-88,4

Tây Ban Nha

23

6

-75,4

116

129

11,2

Ấn Độ

16

8

-49,2

89

46

-48,3

Sri Lanka

0

2

-

0

13

-

Chile

0

0

-

0

0

-

Myanmar

0

0

-

0

0

-

Malaysia

0

0

-

0

0

-

Nguồn: Trade map

 

Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Nhật Bản, T1-T4/2018

Mã HS

Sản phẩm

KL (tấn)

GT (nghìn USD)

T1-T4/2017

T1-T4/2018

Tăng, giảm (%)

T1-T4/2017

T1-T4/2018

Tăng, giảm (%)

 

Tổng mực-bạch tuộc

18.398

14.948

-18,8

107.414

99.572

-7,3

160554

Mực nang, mực ống chế biến

15.862

12.335

-22,2

85.314

74.475

-12,7

160555

Bạch tuộc chế biến

2.446

2.579

5,4

21.462

24.757

15,4

030749

Mực nang, mực ống đông lạnh/ khô/muối/ướp muối

80

33

-58,3

556

340

-38,8

030741

Mực nang và mực ống sống/tươi/ướp lạnh

0

0

-

0

0

-

030751

Bạch tuộc sống/tươi/ướp lạnh

0

0

-

0

0

-

030759

Bạch tuộc khô/muối/ướp muối

9

0

-100,0

82

0

-100,0

Nguồn: Trade map

Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz
Trụ sở: Số 218 đường Nguyễn Quý Cảnh, KĐT An Phú-An Khánh, P. An Phú, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh
Tel: (+84) 28.628.10430
Fax: (+84) 28.628.10437
Email: vasephcmcity@vasep.com.vn
VPĐD: số 10, Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Tel: (+84 24) 3.7715055
Fax: (+84 24) 37715084
Email: vasephn@vasep.com.vn
Xem bản đầy đủ