Tìm kiếm dữ liệu Thống kê:

Nhập khẩu tôm của Nhật Bản tháng 1-4/2018

Thị trường : Nhật Bản -
Sản phẩm: Tôm
(Ngày đăng: 10/07/2018)

Nhập khẩu tôm của Nhật Bản, T1-T4/2018

Nguồn cung

KL (tấn)

GT (nghìn USD)

T1-T4/2017

T1-T4/2018

Tăng, giảm (%)

T1-T4/2017

T1-T4/2018

Tăng, giảm (%)

TG

64.736

61.449

-5,1

882.423

672.147

-23,8

Việt Nam

15.599

14.307

-8,3

237.626

167.231

-29,6

Thái Lan

12.100

11.201

-7,4

162.076

127.220

-21,5

Indonesia

10.001

10.123

1,2

141.344

111.751

-20,9

Ấn Độ

6.271

6.944

10,7

78.916

68.445

-13,3

Nga

2.501

1.901

-24,0

46.345

26.894

-42,0

Argentina

3.917

4.419

12,8

40.281

41.676

3,5

Trung Quốc

4.817

4.189

-13,0

44.109

33.001

-25,2

Greenland

707

880

24,5

11.767

11.661

-0,9

Canada

1.731

1.417

-18,1

24.096

15.794

-34,5

Đài Bắc, Trung Quốc

556

601

8,2

12.488

9.598

-23,1

Bangladesh

713

745

4,6

9.049

6.301

-30,4

Myanmar

1.405

1.310

-6,7

14.170

13.079

-7,7

Philippines

602

546

-9,3

9.211

6.490

-29,5

Malaysia

776

563

-27,5

9.135

5.207

-43,0

Nguồn: Trade map

 

Sản phẩm tôm nhập khẩu của Nhật Bản, T1-T4/2018

Mã HS

Sản phẩm

KL (tấn)

GT (nghìn USD)

T1-T4/2017

T1-T4/2018

Tăng, giảm (%)

T1-T4/2017

T1-T4/2018

Tăng, giảm (%)

 

Tổng tôm

64.736

61.449

-5,1

882.423

672.147

-23,8

030617

Tôm khác đông lạnh

40.602

38.694

-4,7

433.260

298.231

-31,2

160521


Tôm chế biến không đóng hộp kín khí

19.222

18.583

-3,3

198.478

154.941

-21,9

030616

Tôm nước lạnh đông lạnh

4.876

4.141

-15,1

67.297

39.195

-41,8

160529

Tôm chế biến đóng hộp kín khí

37

32

-13,7

472

553

17,2

030627

Tôm khác tươi

0

0

-

0

0

-

030626

Tôm nước lạnh không đông lạnh

0

0

-

0

0

-

Nguồn: Trade map

Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz
Trụ sở: Số 218 đường Nguyễn Quý Cảnh, KĐT An Phú-An Khánh, P. An Phú, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh
Tel: (+84) 28.628.10430
Fax: (+84) 28.628.10437
Email: vasephcmcity@vasep.com.vn
VPĐD: số 10, Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Tel: (+84 24) 3.7715055
Fax: (+84 24) 37715084
Email: vasephn@vasep.com.vn
Xem bản đầy đủ