Tìm kiếm dữ liệu Thống kê:

Nhập khẩu tôm của Hàn Quốc tháng 1/2018

Thị trường : Hàn Quốc -
Sản phẩm: Tôm
(Ngày đăng: 28/05/2018)

Nhập khẩu tôm của Hàn Quốc, T1/2018

Nguồn cung

KL (tấn)

GT (nghìn USD)

T1/2017

T1/2018

Tăng, giảm (%)

T1/2017

T1/2018

Tăng, giảm (%)

TG

5.110

6.617

29,5

59.153

54.485

-7,9

Việt Nam

2.151

3.162

47,0

33.669

27.006

-19,8

Ecuador

661

1.143

72,8

4.736

9.164

93,5

Thái Lan

570

389

-31,7

8.784

4.826

-45,1

Malaysia

316

427

35,2

1.996

3.513

76,0

Trung Quốc

799

465

-41,8

5.510

3.211

-41,7

Argentina

187

220

18,2

1.352

1.694

25,3

Saudi Arabia

18

224

1.111,1

994

1.547

55,6

Ấn Độ

170

246

44,4

677

1.339

97,8

Canada

40

151

275,3

48

596

1141,7

Indonesia

43

67

56,5

744

463

-37,8

Bangladesh

3

34

1.243,5

15

255

1.600,0

Peru

57

32

-44,4

147

236

60,5

Na Uy

0

18

-

23

235

921,7

Philippines

17

27

61,2

137

234

70,8

Nguồn: Trade map

 

Sản phẩm tôm nhập khẩu của Hàn Quốc, T1/2018

Mã HS

Sản phẩm

KL (tấn)

GT (nghìn USD)

T1/2017

T1/2018

Tăng, giảm (%)

T1/2017

T1/2018

Tăng, giảm (%)

 

Tổng tôm

5.110

6.617

29,5

59.153

54.485

-7,9

030617

Tôm khác đông lạnh

3.521

4.844

37,6

29.226

39.942

36,7

160521


Tôm chế biến không đóng hộp kín khí

1.259

1.589

26,2

10.511

13.643

29,8

030616

Tôm nước lạnh đông lạnh

57

164

187,8

339

685

102,1

160529

Tôm chế biến đóng hộp kín khí

11

19

69,0

113

215

90,3

030627

Tôm khác tươi

10.923

370

-96,6

232

0

-100,0

030626

Tôm nước lạnh không đông lạnh

0

0

-

0

0

-

Nguồn: Trade map

Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz
Trụ sở: Số 218 đường Nguyễn Quý Cảnh, KĐT An Phú-An Khánh, P. An Phú, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh
Tel: (+84) 28.628.10430
Fax: (+84) 28.628.10437
Email: vasephcmcity@vasep.com.vn
VPĐD: số 10, Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Tel: (+84 24) 3.7715055
Fax: (+84 24) 37715084
Email: vasephn@vasep.com.vn
Xem bản đầy đủ