Tìm kiếm dữ liệu Thống kê:

Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Hàn Quốc, tháng 1-6/2017

Thị trường : Hàn Quốc -
Sản phẩm: Mực - Bạch tuộc
(Ngày đăng: 11/09/2017)

Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Hàn Quốc, T1-T6/2017

Nguồn cung

KL (tấn)

GT (nghìn USD)

T1-T6/2016

T1-T6/2017

Tăng, giảm (%)

T1-T6/2016

T1-T6/2017

Tăng, giảm (%)

TG

74.895

23.618

-68,5

288.216

149.775

-48,0

Trung Quốc

30.104

14.140

-53,0

135.740

83.971

-38,1

Việt Nam

12.189

972

-92,0

63.669

17.004

-73,3

Peru

11.083

7.266

-34,4

29.789

40.756

36,8

Thái Lan

4.005

880

-78,0

21.907

6.113

-72,1

Chile

12.240

122

-99,0

11.728

400

-96,6

Mauritania

1.543

0

-100,0

11.048

0

-100,0

Indonesia

928

15

-98,4

4.189

76

-98,2

Malaysia

660

0

-100,0

3.213

0

-100,0

Philippines

310

111

-64,2

1.963

1.020

-48,0

Đài Bắc, Trung Quốc

746

72

-90,4

1.773

159

-91,0

Argentina

571

0

-100,0

1.257

0

-100,0

Morocco

152

0

-100,0

719

0

-100,0

Nhật Bản

56

31

-44,6

435

225

-48,3

New Zealand

118

6

-95,0

352

19

-94,6

Nguồn: Trade map

 

Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Hàn Quốc, T1-T6/2017

Mã HS

Sản phẩm

KL (tấn)

GT (nghìn USD)

T1-T6/2016

T1-T6/2017

Tăng, giảm (%)

T1-T6/2016

T1-T6/2017

Tăng, giảm (%)

 

Tổng mực-bạch tuộc

74.895

23.618

-68,5

288.216

149.775

-48,0

030759

Bạch tuộc khô/muối/ướp muối

33.527

519

-98,5

149.305

2.272

-98,5

030751

Bạch tuộc sống/tươi/ướp lạnh

5.213

5.529

6,1

42.923

56.101

30,7

160554

Mực nang, mực ống chế biến

11.913

13.192

10,7

42.769

60.139

40,6

030749

Mực nang, mực ống đông lạnh/ khô/muối/ướp muối

21.580

768

-96,4

40.053

13.657

-65,9

160555

Bạch tuộc chế biến

2.662

3.610

35,6

13.165

17.606

33,7

030741

Mực nang và mực ống sống/tươi/ướp lạnh

0

0

-100,0

0

0

-100,0

Nguồn: Trade map

Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz
Trụ sở: Số 218 đường số 6, lô A, KĐT An Phú-An Khánh, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh
Tel: (+84) 8.628.10430 - Fax: (+84) 8.628.10437
Email: vasephcmcity@vasep.com.vn
VPĐD: số 10, Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Tel: (+84 4) 3.7715055 - Fax: (+84 4) 37715084
Email: vasephn@vasep.com.vn
Xem bản đầy đủ