Tìm kiếm dữ liệu Thống kê:

Nhập khẩu tôm của Mỹ, tháng 1-6/2017

Thị trường : Mỹ -
Sản phẩm: Tôm
(Ngày đăng: 11/09/2017)

Nhập khẩu tôm của Mỹ, T1-T6/2017

Nguồn cung

KL (tấn)

GT (nghìn USD)

T1-T6/2016

T1-T6/2017

Tăng, giảm (%)

T1-T6/2016

T1-T6/2017

Tăng, giảm (%)

TG

264.772

286.520

8,2

2.474.799

2.824.857

14,1

Indonesia

58.509

56.387

-3,6

556.724

576.463

3,5

Ấn Độ

54.126

85.922

58,7

530.653

867.192

63,4

Thái Lan

33.605

30.241

-10,0

329.736

323.905

-1,8

Việt Nam

27.424

22.750

-17,0

302.341

253.732

-16,1

Ecuador

37.176

36.900

-0,7

290.924

303.307

4,3

Mexico

11.179

7.334

-34,4

130.931

105.575

-19,4

Trung Quốc

15.408

19.652

27,5

103.529

145.803

40,8

Peru

5.977

5.771

-3,4

50.150

54.243

8,2

Bangladesh

1.891

755

-60,1

30.550

11.930

-60,9

Guyana

4.611

6.293

36,5

29.645

39.774

34,2

Argentina

3.250

5.703

75,5

28.477

55.022

93,2

Canada

2.840

712

-74,9

16.214

10.021

-38,2

Guatemala

1.330

1.686

26,8

13.288

16.781

26,3

Honduras

1.419

1.710

20,5

10.644

12.883

21,0

Nguồn: Trade map

 

Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, T1-T6/2017

Mã HS

Sản phẩm

KL (tấn)

GT (nghìn USD)

T1-T6/2016

T1-T6/2017

Tăng, giảm (%)

T1-T6/2016

T1-T6/2017

Tăng, giảm (%)

 

Tôm

264.772

286.520

8,2

2.474.799

2.824.857

14,1

030617

Tôm khác đông lạnh

206.061

223.153

8,3

1.935.507

2.190.957

13,2

160521

Tôm chế biến không đóng hộp kín khí

52.559

59.284

12,8

485.791

581.357

19,7

160529

Tôm chế biến đóng hộp kín khí

2.285

3.297

44,3

30.635

42.953

40,2

030616

Tôm nước lạnh đông lạnh

1.294

787

-39,2

11.476

9.590

-16,4

030627

Tôm khác tươi

934

0

-100,0

7.737

0

-100,0

Nguồn: Trade map

Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz
Trụ sở: Số 218 đường số 6, lô A, KĐT An Phú-An Khánh, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh
Tel: (+84) 8.628.10430 - Fax: (+84) 8.628.10437
Email: vasephcmcity@vasep.com.vn
VPĐD: số 10, Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Tel: (+84 4) 3.7715055 - Fax: (+84 4) 37715084
Email: vasephn@vasep.com.vn
Xem bản đầy đủ