Tìm kiếm dữ liệu Thống kê:

Nhập khẩu tôm của Pháp, tháng 1-4/2017

Thị trường : Pháp -
Sản phẩm: Tôm
(Ngày đăng: 17/07/2017)

Nhập khẩu tôm của Pháp, T1-T4/2017

Nguồn cung

KL (tấn)

GT (nghìn USD)

T1-T4/2016

T1-T4/2017

Tăng, giảm (%)

T1-T4/2016

T1-T4/2017

Tăng, giảm (%)

TG

32.975

33.076

0,3

269.005

265.336

-1,4

Ecuador

10.922

10.178

-6,8

75.039

75.284

0,3

Ấn Độ

4.314

4.307

-0,2

33.097

33.301

0,6

Việt Nam

2.679

1.944

-27,4

25.678

20.030

-22,0

Hà Lan

1.624

955

-41,2

19.115

10.549

-44,8

Madagascar

1.182

2.156

82,4

14.640

26.941

84,0

Venezuela

1.991

2.284

14,7

10.846

13.139

21,1

Tây Ban Nha

1.310

1.011

-22,8

10.522

8.554

-18,7

Nigeria

615

494

-19,7

9.923

10.282

3,6

Bangladesh

1.089

832

-23,6

9.116

8.444

-7,4

Bỉ

910

789

-13,3

7.788

7.872

1,1

Cuba

1.127

411

-63,5

5.885

2.245

-61,9

Indonesia

548

365

-33,3

5.544

3.933

-29,1

Honduras

401

742

85,2

5.059

6.546

29,4

Argentina

542

851

57,2

3.901

6.042

54,9

Nguồn: Trade Map

 

Sản phẩm tôm nhập khẩu của Pháp, T1-T4/2017

Mã HS

Sản phẩm

KL (tấn)

GT (nghìn USD)

T1-T4/2016

T1-T4/2017

Tăng, giảm (%)

T1-T4/2016

T1-T4/2017

Tăng, giảm (%)

 

Tôm

32.975

33.076

0,3

269.005

265.336

-1,4

030617

Tôm khác đông lạnh

27.339

27.665

1,2

213.118

229.088

7,5

160521

Tôm chế biến không đóng hộp kín khí

1.967

3.237

64,6

19.401

13.929

-28,2

160529

Tôm chế biến đóng hộp kín khí

1.619

1.619

0,0

17.235

17.025

-1,2

030616

Tôm nước lạnh đông lạnh

976

555

-43,1

6.959

5.294

-23,9

030627

Tôm khác tươi

214

0

-100,0

2.471

0

-100,0

Nguồn: Trade Map

Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz
Trụ sở: Số 218 đường số 6, lô A, KĐT An Phú-An Khánh, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh
Tel: (+84) 8.628.10430 - Fax: (+84) 8.628.10437
Email: vasephcmcity@vasep.com.vn
VPĐD: số 10, Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Tel: (+84 4) 3.7715055 - Fax: (+84 4) 37715084
Email: vasephn@vasep.com.vn
Xem bản đầy đủ