Tìm kiếm dữ liệu Thống kê:
Nhập khẩu cá thịt trắng của Hàn Quốc năm 2018
(18/02/2019)
Thị trường : Hàn Quốc
- Sản phẩm: Cá tra – Cá da trơn
Nhập khẩu tôm của Hàn Quốc năm 2018
(18/02/2019)
Thị trường : Hàn Quốc
- Sản phẩm: Tôm
Nhập khẩu mực, bạch tuộc của một số nước EU, Tháng 1-11/2018
(01/02/2019)
Thị trường : EU
- Sản phẩm: Mực - Bạch tuộc
Nhập khẩu cá ngừ của một số nước EU, Tháng 1-11/2018
(01/02/2019)
Thị trường : EU
- Sản phẩm: Cá ngừ
Nhập khẩu tôm của một số nước EU, Tháng 1-11/2018
(01/02/2019)
Thị trường : EU
- Sản phẩm: Tôm
Nhập khẩu nhuyễn thể hai mảnh vỏ của Hàn Quốc năm 2018
(01/02/2019)
Thị trường : Hàn Quốc
- Sản phẩm: Nhuyễn thể 2 mảnh vỏ
Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Hàn Quốc năm 2018
(01/02/2019)
Thị trường : Hàn Quốc
- Sản phẩm: Mực - Bạch tuộc
Nhập khẩu cá ngừ của Hàn Quốc năm 2018
(01/02/2019)
Thị trường : Hàn Quốc
- Sản phẩm: Cá ngừ
Nhập khẩu cá thịt trắng của Mỹ tháng 1-10/2018
(01/02/2019)
Thị trường : Mỹ
- Sản phẩm: Cá tra – Cá da trơn
Nhập khẩu cá thịt trắng của Nhật Bản, T1-T10/2018
(14/01/2019)
Thị trường : Nhật Bản
- Sản phẩm: Cá tra – Cá da trơn
Nhập khẩu cá ngừ của Nhật Bản, T1-T10/2018
(14/01/2019)
Thị trường : Nhật Bản
- Sản phẩm: Cá ngừ
Nhập khẩu cua, ghẹ của Nhật Bản, T1-T10/2018
(14/01/2019)
Thị trường : Nhật Bản
- Sản phẩm: Cua ghẹ
Nhập khẩu tôm của Nhật Bản, tháng 1-10/2018
(14/01/2019)
Thị trường : Nhật Bản
- Sản phẩm: Tôm
Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Nhật Bản tháng 1-10/2018
(28/12/2018)
Thị trường : Nhật Bản
- Sản phẩm: Mực - Bạch tuộc
Nhập khẩu tôm của Mỹ tháng 1-10/2018
(28/12/2018)
Thị trường : Mỹ
- Sản phẩm: Tôm
Trụ sở: Số 218 đường Nguyễn Quý Cảnh, KĐT An Phú-An Khánh, P. An Phú, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh
Tel: (+84) 28.628.10430
Fax: (+84) 28.628.10437
Email: vasephcmcity@vasep.com.vn
VPĐD: số 10, Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Tel: (+84 24) 3.7715055
Fax: (+84 24) 37715084
Email: vasephn@vasep.com.vn
Xem bản đầy đủ