Tìm kiếm dữ liệu Thống kê:
XK NT HMV của Trung Quốc năm 2016
(27/04/2017)
Thị trường : Trung Quốc
- Sản phẩm: Nhuyễn thể 2 mảnh vỏ
Xuất khẩu mực, bạch tuộc của Trung Quốc năm 2016
(27/04/2017)
Thị trường : Trung Quốc
- Sản phẩm: Mực - Bạch tuộc
Nhập khẩu mực, bạch tuộc của EU năm 2016
(24/04/2017)
Thị trường : EU
- Sản phẩm: Mực - Bạch tuộc
Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Nhật Bản năm 2016
(14/04/2017)
Thị trường : Nhật Bản
- Sản phẩm: Mực - Bạch tuộc
Nhập khẩu NT hai mảnh vỏ của Nhật Bản năm 2016
(14/04/2017)
Thị trường : Nhật Bản
- Sản phẩm: Nhuyễn thể 2 mảnh vỏ
Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Tây Ban Nha năm 2016
(07/04/2017)
Thị trường : Tây Ban Nha
- Sản phẩm: Mực - Bạch tuộc
Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Hà Lan năm 2016
(31/03/2017)
Thị trường : Hà Lan
- Sản phẩm: Mực - Bạch tuộc
Nhập khẩu NT hai mảnh vỏ của Hà Lan năm 2016
(31/03/2017)
Thị trường : Hà Lan
- Sản phẩm: Nhuyễn thể 2 mảnh vỏ
Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Hàn Quốc năm 2016
(17/03/2017)
Thị trường : Hàn Quốc
- Sản phẩm: Mực - Bạch tuộc
Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Pháp năm 2016
(17/03/2017)
Thị trường : Pháp
- Sản phẩm: Mực - Bạch tuộc
Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Australia năm 2016
(17/03/2017)
Thị trường : Australia
- Sản phẩm: Mực - Bạch tuộc
Nhập khẩu tôm vào thị trường EU, tháng 1-11/2016
(03/03/2017)
Thị trường : EU
- Sản phẩm: Tôm
Nhập khẩu NT hai mảnh vỏ của Nhật Bản 11/2016
(17/02/2017)
Thị trường : Nhật Bản
- Sản phẩm: Nhuyễn thể 2 mảnh vỏ
Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Australia, tháng 1- 11/2016
(23/01/2017)
Thị trường : Australia
- Sản phẩm: Mực - Bạch tuộc
Nhập khẩu tôm của Australia, tháng 1- 11/2016
(23/01/2017)
Thị trường : Australia
- Sản phẩm: Tôm
Trụ sở: Số 218 đường số 6, lô A, KĐT An Phú-An Khánh, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh
Tel: (+84) 8.628.10430 - Fax: (+84) 8.628.10437
Email: vasephcmcity@vasep.com.vn
VPĐD: số 10, Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Tel: (+84 4) 3.7715055 - Fax: (+84 4) 37715084
Email: vasephn@vasep.com.vn
Xem bản đầy đủ