Tìm kiếm dữ liệu Thống kê:
Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Canada, T1-T3/2019
(10/06/2019)
Thị trường : Canada
- Sản phẩm: Mực - Bạch tuộc
Nhập khẩu cá ngừ của Canada, T1-T3/2019
(10/06/2019)
Thị trường : Canada
- Sản phẩm: Cá ngừ
Nhập khẩu cá thịt trắng của Canada, T1-T3/2019
(10/06/2019)
Thị trường : Canada
- Sản phẩm: Cá tra – Cá da trơn
Nhập khẩu tôm của Canada, T1-T3/2019
(10/06/2019)
Thị trường : Canada
- Sản phẩm: Tôm
Nhập khẩu mực, bạch tuộc của EU năm 2018
(04/06/2019)
Thị trường : EU
- Sản phẩm: Mực - Bạch tuộc
Nhập khẩu cá ngừ của EU năm 2018
(04/06/2019)
Thị trường : EU
- Sản phẩm: Cá ngừ
Nhập khẩu cá thịt trắng của EU năm 2018
(04/06/2019)
Thị trường : EU
- Sản phẩm: Cá tra – Cá da trơn
Nhập khẩu tôm của EU năm 2018
(04/06/2019)
Thị trường : EU
- Sản phẩm: Tôm
Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Nhật Bản năm 2018
(29/05/2019)
Thị trường : Nhật Bản
- Sản phẩm: Mực - Bạch tuộc
Nhập khẩu cá ngừ của Nhật Bản năm 2018
(29/05/2019)
Thị trường : Nhật Bản
- Sản phẩm: Cá ngừ
Nhập khẩu cá thịt trắng của Nhật Bản năm 2018
(29/05/2019)
Thị trường : Nhật Bản
- Sản phẩm: Cá tra – Cá da trơn
Nhập khẩu tôm của Nhật Bản năm 2018
(29/05/2019)
Thị trường : Nhật Bản
- Sản phẩm: Tôm
Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Australia năm 2018
(17/05/2019)
Thị trường : Australia
- Sản phẩm: Mực - Bạch tuộc
Nhập khẩu cá ngừ của Australia năm 2018
(17/05/2019)
Thị trường : Australia
- Sản phẩm: Cá ngừ
Nhập khẩu tôm của Australia năm 2018
(17/05/2019)
Thị trường : Australia
- Sản phẩm: Tôm
Trụ sở: Số 218 đường Nguyễn Quý Cảnh, KĐT An Phú-An Khánh, P. An Phú, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh
Tel: (+84) 28.628.10430
Fax: (+84) 28.628.10437
Email: vasephcmcity@vasep.com.vn
VPĐD: số 10, Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Tel: (+84 24) 3.7715055
Fax: (+84 24) 37715084
Email: vasephn@vasep.com.vn
Xem bản đầy đủ