Tìm kiếm dữ liệu Thống kê:
Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Hàn Quốc năm 2016
(17/03/2017)
Thị trường : Hàn Quốc
- Sản phẩm: Mực - Bạch tuộc
Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Pháp năm 2016
(17/03/2017)
Thị trường : Pháp
- Sản phẩm: Mực - Bạch tuộc
Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Australia năm 2016
(17/03/2017)
Thị trường : Australia
- Sản phẩm: Mực - Bạch tuộc
Nhập khẩu tôm vào thị trường EU, tháng 1-11/2016
(03/03/2017)
Thị trường : EU
- Sản phẩm: Tôm
Nhập khẩu NT hai mảnh vỏ của Nhật Bản 11/2016
(17/02/2017)
Thị trường : Nhật Bản
- Sản phẩm: Nhuyễn thể 2 mảnh vỏ
Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Australia, tháng 1- 11/2016
(23/01/2017)
Thị trường : Australia
- Sản phẩm: Mực - Bạch tuộc
Nhập khẩu tôm của Australia, tháng 1- 11/2016
(23/01/2017)
Thị trường : Australia
- Sản phẩm: Tôm
Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Italy, tháng 1- 9/2016
(12/01/2017)
Thị trường : Italy
- Sản phẩm: Mực - Bạch tuộc
Nhập khẩu tôm của Hà Lan, tháng 1- 9/2016
(12/01/2017)
Thị trường : Hà Lan
- Sản phẩm: Tôm
Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Canada, tháng 1- 9/2016
(06/01/2017)
Thị trường : Canada
- Sản phẩm: Mực - Bạch tuộc
Nhập khẩu tôm của Canada, tháng 1- 9/2016
(06/01/2017)
Thị trường : Canada
- Sản phẩm: Tôm
Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Mỹ, T1-T10/2016
(15/12/2016)
Thị trường : Mỹ
- Sản phẩm: Mực - Bạch tuộc
Nhập khẩu tôm của Mỹ, T1-T10/2016
(15/12/2016)
Thị trường : Mỹ
- Sản phẩm: Tôm
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T10/2016
(15/12/2016)
Thị trường : Mỹ
- Sản phẩm: Thủy sản
Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Hàn Quốc, T1-T10/2016
(13/12/2016)
Thị trường : Hàn Quốc
- Sản phẩm: Mực - Bạch tuộc
Trụ sở: Số 218 đường số 6, lô A, KĐT An Phú-An Khánh, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh
Tel: (+84) 8.628.10430 - Fax: (+84) 8.628.10437
Email: vasephcmcity@vasep.com.vn
VPĐD: số 10, Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Tel: (+84 4) 3.7715055 - Fax: (+84 4) 37715084
Email: vasephn@vasep.com.vn
Xem bản đầy đủ