Tìm kiếm dữ liệu Thống kê:
Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Australia, T1-T5/2019
(13/08/2019)
Thị trường : Australia
- Sản phẩm: Mực - Bạch tuộc
Nhập khẩu cá ngừ của Australia, T1-T5/2019
(13/08/2019)
Thị trường : Australia
- Sản phẩm: Cá ngừ
Nhập khẩu cá thịt trắng của Australia, T1-T5/2019
(13/08/2019)
Thị trường : Australia
- Sản phẩm: Cá tra – Cá da trơn
Nhập khẩu tôm của Australia, T1-T5/2019
(13/08/2019)
Thị trường : Australia
- Sản phẩm: Tôm
Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Tây Ban Nha, T1-T5/2019
(07/08/2019)
Thị trường : Tây Ban Nha
- Sản phẩm: Mực - Bạch tuộc
Nhập khẩu cá ngừ của Tây Ban Nha, T1-T5/2019
(07/08/2019)
Thị trường : Tây Ban Nha
- Sản phẩm: Cá ngừ
Nhập khẩu cá thị trắng của Tây Ban Nha, T1-T5/2019
(07/08/2019)
Thị trường : Tây Ban Nha
- Sản phẩm: Cá tra – Cá da trơn
Nhập khẩu tôm của Tây Ban Nha, T1-T5/2019
(07/08/2019)
Thị trường : Tây Ban Nha
- Sản phẩm: Tôm
Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Pháp, T1-T3/2019
(29/07/2019)
Thị trường : Pháp
- Sản phẩm: Mực - Bạch tuộc
Nhập khẩu cá thịt trắng của Pháp, T1-T3/2019
(29/07/2019)
Thị trường : Pháp
- Sản phẩm: Cá tra – Cá da trơn
Nhập khẩu tôm của Pháp, T1-T3/2019
(29/07/2019)
Thị trường : Pháp
- Sản phẩm: Tôm
Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Đức, T1-T3/2019
(22/07/2019)
Thị trường : Đức
- Sản phẩm: Mực - Bạch tuộc
Nhập khẩu cá ngừ của Đức, T1-T3/2019
(22/07/2019)
Thị trường : Đức
- Sản phẩm: Cá ngừ
Nhập khẩu cá thịt trắng của Đức, T1-T3/2019
(22/07/2019)
Thị trường : Đức
- Sản phẩm: Cá tra – Cá da trơn
Nhập khẩu tôm của Đức, T1-T3/2019
(22/07/2019)
Thị trường : Đức
- Sản phẩm: Tôm
Trụ sở: Số 218 đường Nguyễn Quý Cảnh, KĐT An Phú-An Khánh, P. An Phú, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh
Tel: (+84) 28.628.10430
Fax: (+84) 28.628.10437
Email: vasephcmcity@vasep.com.vn
VPĐD: số 10, Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Tel: (+84 24) 3.7715055
Fax: (+84 24) 37715084
Email: vasephn@vasep.com.vn
Xem bản đầy đủ