Tìm kiếm dữ liệu Thống kê:
Doanh nghiệp XK thủy sản Việt Nam 11 tháng đầu năm 2018
(14/12/2018)
Thị trường : Thế giới , Việt Nam
- Sản phẩm:
Xuất khẩu thủy sản Việt Nam 11 tháng đầu năm 2018
(14/12/2018)
Thị trường : Thế giới , Việt Nam
- Sản phẩm: Cá tra – Cá da trơn , Tôm , Mực - Bạch tuộc , Cá ngừ , Nhuyễn thể 2 mảnh vỏ , Cua ghẹ
Xuất khẩu tôm 11 tháng đầu năm 2018
(14/12/2018)
Thị trường : Thế giới , Việt Nam
- Sản phẩm: Tôm
Xuất khẩu cá tra 11 tháng đầu năm 2018
(14/12/2018)
Thị trường : Thế giới , Việt Nam
- Sản phẩm: Cá tra – Cá da trơn
Xuất khẩu cá ngừ 11 tháng đầu năm 2018
(14/12/2018)
Thị trường : Thế giới , Việt Nam
- Sản phẩm: Cá ngừ
Xuất khẩu mực, bạch tuộc 11 tháng đầu năm 2018
(14/12/2018)
Thị trường : Thế giới , Việt Nam
- Sản phẩm: Mực - Bạch tuộc
Xuất khẩu NT 2 mảnh vỏ 11 tháng đầu năm 2018
(14/12/2018)
Thị trường : Thế giới , Việt Nam
- Sản phẩm: Nhuyễn thể 2 mảnh vỏ
Thị trường nhập khẩu thủy sản VN từ 1/1 đến 15/11/2018
(07/12/2018)
Thị trường : Thế giới , Việt Nam
- Sản phẩm:
Thị trường nhập khẩu tôm từ 1/1 đến 15/11/2018
(07/12/2018)
Thị trường : Thế giới , Việt Nam
- Sản phẩm: Tôm
Thị trường nhập khẩu cá tra từ 1/1 đến 15/11/2018
(07/12/2018)
Thị trường : Thế giới , Việt Nam
- Sản phẩm: Cá tra – Cá da trơn
Thị trường nhập khẩu mực, bạch tuộc từ 1/1 đến 15/11/2018
(07/12/2018)
Thị trường : Thế giới , Việt Nam
- Sản phẩm: Mực - Bạch tuộc
Thị trường nhập khẩu cá ngừ từ 1/1 đến 15/11/2018
(07/12/2018)
Thị trường : Thế giới , Việt Nam
- Sản phẩm: Cá ngừ
Xuất khẩu chả cá và surimi từ 1/1 - 15/11/2018
(07/12/2018)
Thị trường : Thế giới , Việt Nam
- Sản phẩm: Chả cá – surimi
Xuất khẩu cua ghẹ từ 1/1 đến 15/11/2018
(07/12/2018)
Thị trường : Thế giới , Việt Nam
- Sản phẩm: Cua ghẹ
Xuất khẩu thủy sản VN từ 1/1 đến 15/11/2018
(30/11/2018)
Thị trường : Thế giới , Việt Nam
- Sản phẩm: Cá tra – Cá da trơn , Tôm , Mực - Bạch tuộc , Cá ngừ , Nhuyễn thể 2 mảnh vỏ , Cua ghẹ , Cá biển khác
Trụ sở: Số 218 đường số 6, lô A, KĐT An Phú-An Khánh, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh
Tel: (+84) 8.628.10430 - Fax: (+84) 8.628.10437
Email: vasephcmcity@vasep.com.vn
VPĐD: số 10, Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Tel: (+84 4) 3.7715055 - Fax: (+84 4) 37715084
Email: vasephn@vasep.com.vn
Xem bản đầy đủ